Xia Xiao Wei Info » Asian Celeb

Xia Xiao Wei Info » Asian Celeb/Xia Xiao Wei/chinese idol
Xia Xiao Wei Info » Asian Celeb

Xia Xiao Wei Info Other Name (s): Xia Xiaowei, Vivi, Vivi Xia
Origin: Yangzhong, China
Born: 2 February, 1989
Height: 165cm
Weight: 44kg
Measurements: 33-24-35
Occupation: model, student

Xia Xiao Wei Info » Asian Celeb/Xia Xiao Wei/chinese idol
Xia Xiao Wei Info » Asian Celeb


Xia Xiao Wei Info » Asian Celeb/Xia Xiao Wei/chinese idol
Xia Xiao Wei Info » Asian Celeb


Xia Xiao Wei Info » Asian Celeb/Xia Xiao Wei/chinese idol
Xia Xiao Wei Info » Asian Celeb


Xia Xiao Wei Info » Asian Celeb/Xia Xiao Wei/chinese idol
Xia Xiao Wei Info » Asian Celeb


Xia Xiao Wei Info » Asian Celeb/Xia Xiao Wei/chinese idol
Xia Xiao Wei Info » Asian Celeb


Xia Xiao Wei Info » Asian Celeb/Xia Xiao Wei/chinese idol
Xia Xiao Wei Info » Asian Celeb


Xia Xiao Wei Info » Asian Celeb/Xia Xiao Wei/chinese idol
Xia Xiao Wei Info » Asian Celeb


Xia Xiao Wei Info » Asian Celeb/Xia Xiao Wei/chinese idol
Xia Xiao Wei Info » Asian Celeb


Xia Xiao Wei Info » Asian Celeb/Xia Xiao Wei/chinese idol
Xia Xiao Wei Info » Asian Celeb


Xia Xiao Wei Info » Asian Celeb/Xia Xiao Wei/chinese idol
Xia Xiao Wei Info » Asian Celeb


Xia Xiao Wei Info » Asian Celeb/Xia Xiao Wei/chinese idol
Xia Xiao Wei Info » Asian Celeb


Xia Xiao Wei Info » Asian Celeb/Xia Xiao Wei/chinese idol
Xia Xiao Wei Info » Asian Celeb


Xia Xiao Wei Info » Asian Celeb/Xia Xiao Wei/chinese idol
Xia Xiao Wei Info » Asian Celeb


Xia Xiao Wei Info » Asian Celeb/Xia Xiao Wei/chinese idol
Xia Xiao Wei Info » Asian Celeb


Xia Xiao Wei Info » Asian Celeb/Xia Xiao Wei/chinese idol
Xia Xiao Wei Info » Asian Celeb


Xia Xiao Wei Info » Asian Celeb/Xia Xiao Wei/chinese idol
Xia Xiao Wei Info » Asian Celeb


Xia Xiao Wei Info » Asian Celeb/Xia Xiao Wei/chinese idol
Xia Xiao Wei Info » Asian Celeb


Xia Xiao Wei Info » Asian Celeb/Xia Xiao Wei/chinese idol
Xia Xiao Wei Info » Asian Celeb


Xia Xiao Wei Info » Asian Celeb/Xia Xiao Wei/chinese idol
Xia Xiao Wei Info » Asian Celeb


Xia Xiao Wei Info » Asian Celeb/Xia Xiao Wei/chinese idol
Xia Xiao Wei Info » Asian Celeb


Xia Xiao Wei Info » Asian Celeb/Xia Xiao Wei/chinese idol
Xia Xiao Wei Info » Asian Celeb


Xia Xiao Wei Info » Asian Celeb/Xia Xiao Wei/chinese idol
Xia Xiao Wei Info » Asian Celeb


Xia Xiao Wei Info » Asian Celeb/Xia Xiao Wei/chinese idol
Xia Xiao Wei Info » Asian Celeb


Xia Xiao Wei Info » Asian Celeb/Xia Xiao Wei/chinese idol
Xia Xiao Wei Info » Asian Celeb


Xia Xiao Wei Info » Asian Celeb/Xia Xiao Wei/chinese idol
Xia Xiao Wei Info » Asian Celeb


Xia Xiao Wei Info » Asian Celeb/Xia Xiao Wei/chinese idol
Xia Xiao Wei Info » Asian Celeb

0 comments:

Post a Comment

Copyright © Hot Sexy Girl Stations. All Rights Reserved.